کد : 5526-5363      تاریخ : يکشنبه، 31 شهريور 1392
تعداد بازدید : 2470
Fusion 7 معرفی شد.
کمپانی eyeon Software نسخه 7 نرم افزار Fusion را معرفی کرد. کمپانی eyeon بر روی Engine اصلی نرم افزار سرمایه گذاری کرده تا در آینده شاهد رشد خوبی در ابزارهای این نرم افزار باشیم.
کمپانی eyeon Software نسخه 7  نرم افزار Fusion را معرفی کرد. کمپانی eyeon بر روی Engine اصلی نرم افزار سرمایه گذاری کرده تا در آینده شاهد رشد خوبی در ابزارهای این نرم افزار باشیم.
ویژگی های جدید این نسخه عبارتند از:
 
 
.New interface layouts and “tear off” sections
. New 3D engine
 .Alembic importing
. Latest FBX scene importing
. Linear light and Colorspace control of all source tools and formats
. Open Color I/O
. Roto Assist – new tooling to speed up rotoscoping
. Stereo roto mapping
. 3D splines
.New Deep Volume tooling