CIRCLE TRAINING CENTER
کد : 6606-8598      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر تعداد بازدید : 90

CTC Fast News

Mudbox 2020 عرضه شد.
Mudbox 2020 عرضه شد.
کمپانی Autodesk  جدید ترین نسخه از نرم افزار حجاری خود را معرفی نمود. Mudbox نرم افزاری قدرتمند است که چندین سال است توسط Autodesk  خریداری شده است ولی از زمان خریداری بروز رسانی چشمگیری برای آن عرضه نشده است.
 
اینبار نیز در نسخه 2020 شاهد افزودن بروز رسانی های گسترده ای به این نرم افزار نبودیم. 
 
Mudbox هم اکنون می توانید اطلاعات مدل را مستقیماً با Autodesk Flame مبادله کند. برای ایجاد پیوند ما بین Mudbox و  Flame می توانید از File> Send to Flame استفاده کنید. پس از ایجاد ، این لینک می توانید از یک گردش کار تعاملی بهرمند شوید به این صورت که، یک صحنه در Flame شروع کنید ، یک هندسه را به Mudbox برای جزئیات مجسمه سازی اضافه کنید ، و سپس آن را به صحنه اصلی ادغام کنید.