بامداد امروز(دوشنبه 6 اسفند 1397) نود و یکمین مراسم اسکار برگزار شد و برندگان شاخه های مختلف مشخص شدند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6442/برندگان_اسکار_2019_معرفی_شدند_