به تازگی کمپانی Autodesk نسخه 2019 Maya یکی از محبوب ترین نرم افزارهای ساخت انیمیشن و جلوه های ویژه خود را معرفی کرد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6435/معرفی_Maya_2019