دوره آموزشی Look Development with Vray Next عمید رجبی توسط fxphd منتشر شد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6444/‎دوره_آموزشی_Look_Development_with_Vray_Next
من همیشه گفتم که هر طراحی باید ابزار خودش را که با کار و سلیقه ی او سازگار است انتخاب کند. وقتی می بینم طراحان نرم افزارهای دو بعدی در انتخاب قلم های خود آزادانه عمل می کنند می بینم که هیچ تفاوتی با نرم افزار سه بعدی ندارد. یعنی اینکه همانطور که طراحان دو بعدی هیچگاه در انتخاب قلم های خود بحث و جدلی ندارند طراحان سه بعدی هم باید به همین نحو عمل کنند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5277/مصاحبه_با_Wayne_Robson
راه برای هر کسی متفاوت هست اما حداقل میتونم بگم که چه راهی در زندگی من تاثیر گذار بود. در ابتدا میتونم بگم آموختن دقیق تغییرات اساسی در زندگی شما خواهد داشت. این شعار رو در زندگی داشته باشید که با همه مهربان، دست و دل باز و پر انرژی باشید که این سه مؤلفه مهمترین ارکان زندگی کاری هستند. به نظر فلسفه ساده ایست اما اجرای آن ساده نیست! از کار خود لذت ببرید و لحظه هارو زندگی کنید و تمام ابعاد آن رو لمس کنید. این کلید موفقیت شماست
http://www.circletc.com/fa/ndt/5275/مصاحبه_با_Hristo_Velev