راه برای هر کسی متفاوت هست اما حداقل میتونم بگم که چه راهی در زندگی من تاثیر گذار بود. در ابتدا میتونم بگم آموختن دقیق تغییرات اساسی در زندگی شما خواهد داشت. این شعار رو در زندگی داشته باشید که با همه مهربان، دست و دل باز و پر انرژی باشید که این سه مؤلفه مهمترین ارکان زندگی کاری هستند. به نظر فلسفه ساده ایست اما اجرای آن ساده نیست! از کار خود لذت ببرید و لحظه هارو زندگی کنید و تمام ابعاد آن رو لمس کنید. این کلید موفقیت شماست
http://www.circletc.com/fa/ndt/5275/مصاحبه_با_Hristo_Velev
FumeFX یکی از قدرتمند ترین پلاگین ها برای شبیه سازی آتش ، انفجار و دود میباشد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6460/FumeFX_5_0_4__برای_Maya__منتشر_شد_
لینک ویدئو https://vimeo.com/122714524
http://www.circletc.com/fa/imanshirani/gallery/13030/FumeFX1