درس چهل و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3234/Houdini_-_Ambient_Occlusion
درس سی و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3224/Houdini_-_Procedural_Thinking_and_Mindset_Part_01
درس سی و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3213/Houdini_-_Intersec
نوزدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3303/19_-_VFX_Softwares__Houdini
درس دهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3189/Houdini_-_Detangle_Node
مهمترین ویژگی این نسخه باز نویسی شدن پلاگین RenderMan برای نرم افزار Houdini می باشد
http://www.circletc.com/fa/ndt/6451/کمپانی_pixar_ورژن_جدید_موتور_رندر_RenderMan_را_منتشر_کرد
به گفته آقای Hideki Suzuki: کار کردن با API آسان بود و من پس از چندساعت از شروع کارم، داده های دیجیتال ساده ای را جهت فراخوانی برروی نرم افزار 3ds Max داشتم. بسیار خوشحالم که نتیجه بدست آمده به آسانی فراهم آمده است.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6404/Houdini_Engine_برای_3ds_Max
Houdini همیشه از حامیان بزرگ استاندارد های تولید شده توسط بزرگان این صنعت بوده و این روند را در این نسخه هم ادامه داده که میتوان به OpenEXR 2.0 از کمپانی ILM و OpenSubdiv از کمپانی Pixar و OpenVDB از کمپانی Dream Works اشاره کرد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6373/Houdini_13
این نسخه آنقدر قدرتمند است که شاید کمپانی Side Effects می تواند آن را نسخه 13 این نرم افزار معرفی کند یا شاید هم دستاندرکاران Side Effect خرافاتی شدند! به هر صورت توسعه عظیمی در مجموعه ابزارهای این نرم افزار اتفاق افتاده است.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5318/Houdini_12_5_منتشر_شد_
در نرم افزار Houdini شما به یک محیط کاری Node Based Procedural دسترسی دارید که مدیریت و کنترل داده هایی که برای مدل، متریال، انیمیشن و جلوه های بصری تعریف می کنید را آسان تر می کند. این ویژگی باعث می شود که کار را در هر مرحله برای شما آسان کند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5283/نرم_افزار_Houdini