thinking Particles 5 با نسخه های 3dsMax 2010 ,2011 ,2012 ,2013 سازگاری دارد که درسایت www.cebas.com برای سفارش و خرید در دسترس است.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5272/Thinking_Particles_5
راه برای هر کسی متفاوت هست اما حداقل میتونم بگم که چه راهی در زندگی من تاثیر گذار بود. در ابتدا میتونم بگم آموختن دقیق تغییرات اساسی در زندگی شما خواهد داشت. این شعار رو در زندگی داشته باشید که با همه مهربان، دست و دل باز و پر انرژی باشید که این سه مؤلفه مهمترین ارکان زندگی کاری هستند. به نظر فلسفه ساده ایست اما اجرای آن ساده نیست! از کار خود لذت ببرید و لحظه هارو زندگی کنید و تمام ابعاد آن رو لمس کنید. این کلید موفقیت شماست
http://www.circletc.com/fa/ndt/5275/مصاحبه_با_Hristo_Velev