شرکت Luxion نسخه 8.2 موتور رندر محبوب KeyShot را معرفی کرد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6443/نسخه_جدید_KeyShot_8_2_منتشر_شد_