این دوره که برای اولین بار در ایران زیر نظر مستقیم کمپانی Next Limit توسط Circle TC برگزار میشود تمامی‌ بخشهای مختلف رندرر قدرتمند Maxwell را پوشش میدهد که سرفصل این دوره به تایید کمپانی Next Limit رسیده و در انتهای دوره شرکت کنندگان میتوانند بعد از قبولی در آزمون تئوری و عملی‌ و تایید نمونه کارهایشان توسط کارشناسان کمپانی Next Limit مدرک معتبر از کمپانی Next Limit دریافت کنند
http://www.circletc.com/fa/wdetail/14/Maxwell_Render
مریم مرادی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند. 
http://www.circletc.com/fa/wdetail/4/Advanced_Rendering_with_V-Ray_in_3ds_Max
عمید رجبی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند.
http://www.circletc.com/fa/wdetail/12/Advanced_Rendering_with_VRay_in_Maya
درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3230/27_-_VRay_Sampling_-_بخش_سوم
درس بیست و ششم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3164/26_-_VRay_Sampling_-_بخش_دوم
درس بیست و پنجم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3163/25_-_VRay_Sampling_-_بخش_اول
درس بیست و چهارم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3162/24_-_V-ray_frame_buffer
درس بیست و سوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3161/23_-_Color_Mapping_-_بخش_دوم
درس بیست و دوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3160/22_-_Color_Mapping_-_بخش_اول
درس بیست و یکم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3159/21_-_Intro_to_VRay_Next
1234567