مقالات
  • Thumbnail View
  • List View
فیلم و انیمیشن
به نظر خیلی از کارشناسان (مایکل بی) در استفاده از CG و جلوه های ویژه افراط کرده است و این...
محسن موسوی یکی از بزرگ ترین آرتیست های ایرانی دنیا و سرپرست جلوه های ویژه تیم Pixomondo بخ...
به نظر خیلی از کارشناسان (مایکل بی) در استفاده از CG و جلوه های ویژه افراط کرده است و این موضوع این نکته را ثابت میکند که (مایکل بی) به این گفته معروف که هیچ چیز به اندازه افراط لذت بخش نیست اعتقاد...
محسن موسوی یکی از بزرگ ترین آرتیست های ایرانی دنیا و سرپرست جلوه های ویژه تیم Pixomondo بخش های زیادی از جلوه های ویژه این فیلم را بر عهده داشته است که در طول پنج سال گذشته او و تیمش در پروژه های مختل...
RSS