در این شماره می خوانید:
با مریم مرادی: ما یک خانواده هستیم...
با عمید رجبی: همیشه و همه جا با قدرت تمام در کنار شما خواهیم بود.
مصاحبه با عادل عدیلی: من به تمامی شاخه های دنیای CG علاقه مندم.
تصاویر برتر
گزارش: جلوه های ویژه کامپیوتری در خدمت فیلم Hugo.
اخبار و تازه های دنیای CG.
معرفی نرم افزار: Houdini Master و عملکردهای آن در دنیای جلوه های ویژه.
تکنولوژی: پدیده ای به نام RED.
 
Create caustic effects in mental ray
عمید رجبی در این درس چگونگی خلق Caustic effects با رندرر قدرتمند mental ray را به شما آموزش خواهد داد.
در گرافیک کامپیوتری Caustic به وسیله Photon map محاسبه می شود. همانطور که می دونید Photon map،  Ray Tracing را از منبع نوری شروع می کند و بعد از برخورد با شیء ممکن است از شیء عبور کند و یا برگردد که در این دو حالت Reflective Caustic  و یا Refractive Caustic  خواهیم داشت. و در بعضی از جسام هر دو اونها را خواهیم داشت...