2 : Moviepedia 02
مجموعه :
بازدید :
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Moviepedia 02 : بررسی فیلم Edge of Tomorrow - کارگردان Doug Liman

 

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید

for download this video please click HERE