3 : Moviepedia 03
مجموعه :
بازدید :
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Moviepedia 03 : بررسی فیلم Dawn of The Planet of The Apes - کارگردان Matt Reeves

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید
for download this video please click HERE