4 : Moviepedia 04 : Birdman
مجموعه :
بازدید :
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Moviepedia 04 : بررسی فیلم Birdman - کارگردان Alejandro Inarritu

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید
for download this video please click HERE