6 : Moviepedia 06 : The Hobbit
مجموعه :
بازدید :
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Moviepedia 06 : بررسی فیلم The Hobbit - کارگردان Peter Jackson

 

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید
for download this video please click 
HERE