7 : Moviepedia 07 : Interstellar
مجموعه :
بازدید :
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Moviepedia 07 : بررسی فیلم Interstellar - کارگردان Christopher Nolan

 

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید
for download this video please click 
HERE