اطلاعات کارگاه

در بخش اول این کارگاه مریم مرادی ابتدا به مفاهیم اولیه دنیای مدل سازی و روش های مختلف برای ایجاد حجم های گوناگون خواهد پرداخت. تمامی این روش ها از جمله Subdivision Modeling و Nurbs Modeling به طور کامل در این کارگاه تدریس خواهد شد.

در بخش دوم مریم مرادی Nurbs در 3ds Max را آغاز خواهد کرد و تمامی ویژگی های این روش و انواع دستورات برای ساخت انواع سطوح مختلف را بررسی خواهد کرد دستوراتی از جمله Uloft ، UVLoft ، 2Rail Sweep ، Cap ، Lathe ، Blend Surfaces و... در ادامه نحوه کار با PolyNurbs که یکی از Scriptهای بسیار مفید که در 3ds Max است تدریس خواهد شد.
در بخش سوم Subdivision Modeling در 3ds Max مورد بحث قرار خواهد گرفت. که مریم مرادی چگونگی ساخت مدل های HighPoly در 3ds Max را آموزش خواهد داد. در ادامه Graphite Modeling Tools در نرم افزار 3ds Max به طور کامل تدریس خواهد شد. که در پایان این بخش با استفاده از Nurbs و Subdivision Modeling تمرین های زیادی برای ساخت ماشین ، چهره و محیط های مختلف انجام خواهد شد.
در بخش آخر نرم افزار MudBox تدریس خواهد شد که با استفاده از قدرت Sculpting در این نرم افزار توانمند بتوانید تمامی جزئیات و المان های مختلف مدل های خودتان را کامل کنید.
 
کارگاههای مرتبط