• توضیحات

بی شک یکی از مشهورترین قوری های جهان Utah Teapot  است که قصد داریم در این قسمت از برنامه CGraph در این مورد صحبت کنیم. 

معین زراعتی
مدرس
معین زراعتی