درس پانزدهم از دوره رایگان Maxwell

Anisotropy

درس پانزدهم از دوره رایگان Maxwell

فینالیست های دور دوم مسابقه circle cup

دومین دوره مسابقات circle cup

فینالیست های این دوره معرفی شدند

درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray

V-Ray Sampling - بخش سوم

درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray

سخن سردبیر به مناسبت افتتاح سایت جدید

Welcome to our brand new circletc website

سخن سردبیر به مناسبت افتتاح سایت جدید

برگزاری کلاس های رشته VFX

برگزاری کلاس های رشته VFX

همکاری مشترک سیرکل تی سی و مدرسه اینورس