Maya - FBX Review

Maya - FBX Review

درس هشتاد و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track

CTC GRID

CTC GRID

قسمت چهارم - بررسی مهمترین بروزرسانی های موتورهای بازی سازی

گفتگو با علیرضا اخباری

گفتگو با علیرضا اخباری

قسمت سیزدهم برنامه  Break Time 

قسمت ۱8 سری جدید برنامه MOVIEPedia

MOVIEPedia 18

بررسی و تحلیل فیلم Irishman

اسامی برندگان جوایز اسکار 2020

اسامی برندگان جوایز اسکار 2020

منشور

منشور 

در این مقاله به صورت خلاصه به تعریف منشور و نحوه عملکرد آن خواهیم پرداخت.

Mind Masters: Walter Elias Disney

MIND MASTERS

قسمت دوم برنامه Mind Masters و معرفی والت دیزنی

مهران عزیزی

داستان موفقیت - مهران عزیزی

VFX Softwares: Cycles

VFX Softwares: Cycles

سی و چهارمین قسمت از برنامه Quick Takes