مسیرهای نوین برای پیمودن

مسیرهای نوین برای پیمودن

گردهمایی آموزشی رایگان جلوهای ویژه بصری با محوریت نرم افزارهای دنیای گرافیک کامپیوتری

Davinci - high visibility power window outlines

Davinci - high visibility power window outlines

درس شصت و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track

Philosophy of VFX: Modeling Softwares

Philosophy of VFX: Modeling Softwares

هفتمین قسمت از برنامه Quick Takes

Pro Display XDR

Pro Display XDR 

نگاهی نزدیک به مانیتور جدید اپل

آرتیست برتر

ALIREZA AKHBARI 

FEATURED ARTIST

درس بیست و هشتم از دوره رایگان V-Ray

V-Ray Fur

درس بیست و هشتم از دوره رایگان V-Ray

Look Development with V-Ray Next

Look Development with V-Ray Next

افتخاری دیگر برای اولین بار در ایران - همکاری مشترک FXPHD با عمید رجبی 

درس پانزدهم از دوره رایگان Maxwell

Anisotropy

درس پانزدهم از دوره رایگان Maxwell

برگزاری کلاس های رشته VFX

برگزاری کلاس های رشته VFX

همکاری مشترک سیرکل تی سی و مدرسه اینورس

Our Partners
FXPHD Next Limit chaosgroup CG Record
آموزش های رایگان CTC FASTTRACK مشاهده تولیدات Circle Entertainment