سال نو مبارک

HAPPY NEW YEAR

برنده دور دوم مسابقه circle cup

برنده دور دوم مسابقه سیرکل کاپ

اردشیر عزیزی

Look Development with V-Ray Next

Look Development with V-Ray Next

افتخاری دیگر برای اولین بار در ایران - همکاری مشترک FXPHD با عمید رجبی 

درس پانزدهم از دوره رایگان Maxwell

Anisotropy

درس پانزدهم از دوره رایگان Maxwell

درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray

V-Ray Sampling - بخش سوم

درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray

برگزاری کلاس های رشته VFX

برگزاری کلاس های رشته VFX

همکاری مشترک سیرکل تی سی و مدرسه اینورس