معرفی فیلم  Sonic

MOVIE TIME

معرفی فیلم  Sonic

Mind Masters: Alfred hitchcock

MIND MASTERS

قسمت چهارم برنامه Mind Masters و معرفی آلفرد هیچکاک

deep Dive Into The PS5 Specs

deep Dive Into The PS5 Specs

?Why Black and White Are Not Colors

?Why Black and White Are Not Colors 

در این مقاله به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

گفتگو با فراز صیادی اسکویی

گفتگو با فراز صیادی اسکویی

قسمت چهاردهم برنامه  Break Time 

امیر نخعی

داستان موفقیت - امیر نخعی

Nuke - scene Node

Nuke - scene Node

درس نود و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track

CTC GRID

CTC GRID

قسمت پنجم - مجله ویژه اسکار ۲۰۲۰

قسمت 19 سری جدید برنامه MOVIEPedia

MOVIEPedia 19

بررسی و تحلیل فیلم Ford vs Ferrari

VFX Softwares: Cycles

VFX Softwares: Cycles

سی و چهارمین قسمت از برنامه Quick Takes