درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray

V-Ray Sampling - بخش سوم

درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray

سخن سردبیر به مناسبت افتتاح سایت جدید

Welcome to our brand new circletc website

سخن سردبیر به مناسبت افتتاح سایت جدید

درس چهاردهم از دوره رایگان Maxwell

Intro to Material - بخش چهارم

درس چهاردهم از دوره رایگان Maxwell

برگزاری کلاس های رشته VFX

برگزاری کلاس های رشته VFX

همکاری مشترک سیرکل تی سی و مدرسه اینورس

تحلیل و بررسی فیلم Interstellar

قسمت هفتم از برنامه Moviepedia

بررسی و تحلیل فیلم Interstellar به کارگردانی کریستوفر نولان