سخن سردبیر به مناسبت افتتاح سایت جدید

Welcome to our brand new circletc website

سخن سردبیر به مناسبت افتتاح سایت جدید

درس چهاردهم از دوره رایگان Maxwell

Intro to Material - بخش چهارم

درس چهاردهم از دوره رایگان Maxwell

درس بیست و ششم از دوره رایگان V-Ray

V-Ray Sampling - بخش دوم

درس بیست و ششم از دوره رایگان V-Ray

برگزاری کلاس های رشته VFX

برگزاری کلاس های رشته VFX

همکاری مشترک سیرکل تی سی و مدرسه اینورس

تحلیل و بررسی فیلم Interstellar

قسمت هفتم از برنامه Moviepedia

بررسی و تحلیل فیلم Interstellar به کارگردانی کریستوفر نولان