نوید طباطبائی فر

داستان موفقیت - نوید طباطبائی فر

قسمت سی ام: The Legend of Zelda Breath of Wild

Game Time

قسمت سی ام: The Legend of Zelda Breath of Wild

CTC GRID

CTC GRID

قسمت  بیست و یکم - Clarrise 5

معرفی ویژگی های جدید Clarisse 5

معرفی ویژگی های جدید Clarisse 5

Nuke - Intro to Camera Tracking

Nuke - Intro to Camera Tracking

درس صد و چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track

Double Circle

Double Circle

گفتگو با مهرداد ایسوندی

گفتگو با مهرداد ایسوندی

قسمت بیست و چهارم برنامه  Break Time 

CTC AWARD

CTC AWARD

AmirMohammad Nabavi

Mind Masters: Akira Kurosawa

MIND MASTERS

قسمت دوازدهم برنامه Mind Masters و معرفی آکیرا کوروساوا

CTC WIKI 26

CTC WIKI

بخش بیست و ششم

CTC ROADMAP

 CTC ROADMAP

با نقشه راه سیرکل تی سی سریع تر به نتیجه خواهید رسید