• توضیحات
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد .این روش نورپردازی یک روش متداول در نورپردازی برای عکاسی تبلیغاتی است و ما این شرایط نوری را در مایا به وسیله نورهای آرنولد ایجاد خواهیم کرد و در نهایت تصویر رندر شده را در نرم افزار نوک کامپازیت خواهیم نمود. بنابراین برای استفاده از مطالب این دوره بایستی شناخت کافی به مایا ، آرنولد و نوک داشته باشید.
 
آنچه در این دوره می آموزید:
 
در ابتدا با مطالب پایه ای تصویر سازی در زمینه تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت نکاتی برای ترکیب بندی نحوه انتخاب رفرنس مناسب را خواهید دید. قبل از setup نورپردازی با چگونگی اجرای نورپردازی هدفمند توسط Light Linking در مایا و ملاحظات استفاده از آن آشنا می شوید و در ادامه نحوه ایجاد Custom AOV ها بوسیله LPE ها برای ایجاد Pass های اختصاصی در رندرینگ و استفاده در کامپازیت را خواهید آموخت. در نهایت در نرم افزار نوک Multipass Compositing تصویر رندر شده را انجام می دهیم و با افکت های بکار رفته در تصویر نهایی این پروژه آشنا خواهید شد.
امیر نخعی
مدرس
امیر نخعی