• توضیحات
  • فایل های تمرینی
در این دوره مراحل طراحی و ساخت یک محیط برای فیلم و بازی کامپیوتری از مرحله شکل گیری ایده و طرح اولیه تا اجرای نهایی آن در نرم افزارهای گرافیکی را آموزش خواهیم داد، همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه محیط های طبیعی عظیم مانند کوه و صحرا را ایجاد کنید و المانهای گوناگون مانند سنگ و گیاهان را درون آنها پراکنده کنید. 
 
هدف ما از این دوره آن است که شما توانایی ساخت انواع محیط های طبیعی خیره کننده و عظیم را برای فیلم و بازی های کامپیوتری کسب نمایید.
 
این دوره شامل دو فصل است: 
در فصل اول مراحل مدل سازی (Modeling) و ایجاد بافت و رنگ (Texturing) همچنین ایجاد محیط صحرایی همراه با صخره های بلند را با استفاده از نرم افزار World machine فرا می گیرید.
در فصل دوم به چیدمان المانها در صحنه، نور پردازی، رندر و کامپوزیت صحنه با استفاده از نرم افزارهای Maya, Arnold و Nuke خواهیم پرداخت.
 
توضیح در مورد فایل تمرینی: برای افزودن این Color Table شما باید فایل ارائه شده را دانلود و تمامی محتوای آن را  در فولدرresources  که در محل نصب world machine بر روی سیستم شما قرار دارد کپی کنید.
نوید طباطبایی
مدرس
نوید طباطبایی