• توضیحات
ویژگی alpha یا alpha channel در نرم افزار های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد تا امکان تعریف پیکسل ها Transparentوجود داشته باشد. 
 
در این دوره آنلاین (Alpha: Algorithms and Techniques) به صورت جامع و عمیق به موضوع  alpha یا alpha channel  پرداخته شده و همچنین الگوریتم محاسباتی و تکنیک های آن نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته برای مثال مفهوم هایی از جمله:
 
Premultiplied
Unpremultiplied
Straight 
 
به صورت کامل توضیح داده شده با این وجود در کنار موارد تئوری به نحوه عملکرد alpha در نرم افزارهای Nuke,   DaVinci Resolve, After Effects  نیز پرداخته شده است.
 
اگر می خواهید همه چیز را در مورد Alpha یاد بگیرید با من معین زراعتی در این دوره آنلاین همراه شوید.
 
معین زراعتی
مدرس
معین زراعتی