NEWS /  CG News

۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
تعداد بازدید : 2258

کارگاه Advanced V-Ray

تمامی Shaderهای VRay از جمله VRayMtl ، VRayBlendMtl ، VRayOverrideMtl ، VRayFastSSS2 ، VRay2SidedMtl ، VRayCarpaintMtl و... بررسی خواهد شد. همچنین VRay Displacement و NormalMap در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش آخر Sampling در VRay بررسی خواهد شد و تفاوت های Adaptive Subdivision و Adaptive DMC به طور کامل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 
 
مریم مرادی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند. 
در بخش اول مریم مرادی به تاریخچه رندررها خواهد پرداخت و تاریخچه آن ها را بررسی خواهد کرد و اینکه VRay در چه جایگاهی مابین رندررها قرار می گیرد و در ادامه مفاهیمی چون Scanline ، RayTracing ، Montecarlo RayTracing مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در بخش دوم تمامی نورهای VRay از جمله Plane ، Sphere ، Dome ، Mesh ، VRay Sun ، VRay IES و... بررسی خواهد شد. اینکه هر کدام از این نورهای چه شرایطی را برای ما ایجاد می کنند و چه تفاوت هایی را با هم دارند. همگام با بررسی نورها مریم مرادی به VRay Physical Camera ، VRay Color Mapping و VRay FrameBuffer خواهد پرداخت. بعد از بررسی دوربین و لنز و مفاهیم فیزیکی آن از جمله Shutter Speed ، F-Stop ، Film Speed ، Vignetting ، Depth of Field و... مریم مرادی راجع به Linear WorkFlow بحث خواهد کرد که بسیار مبحث مهم و تاثیر گذاری خواهد بود.
در بخش سوم تمامی روش های مختلف برای محاسبه Indirect Illumination از جمله Irradiance Map ، Light Cache ، Photon Map ، BruteForce و Ambient Occlusion بررسی خواهد شد. با استفاده از هر کدام از این روش ها تمرین هایی انجام خواهد شد که بتوان از لحاظ زمان ، کیفیت و چگونگی محاسبه آنها را با هم مقایسه کرد.
در بخش چهارم تمامی Shaderهای VRay از جمله VRayMtl ، VRayBlendMtl ، VRayOverrideMtl ، VRayFastSSS2 ، VRay2SidedMtl ، VRayCarpaintMtl و... بررسی خواهد شد. همچنین VRay Displacement و NormalMap در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بخش آخر Sampling در VRay بررسی خواهد شد و تفاوت های Adaptive Subdivision و Adaptive DMC به طور کامل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 
 
برای اطلاع از شرایط و ثبت نام با شماره های 22135754و 22135950 تماس حاصل فرمایید.
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.