1,450,000 تومان

STORE /  COURSES

پکیج آموزشی Art Blocks

 

بلوک های هنر : علم هنر

Art Blocks : The Science Of Art

 

 

"در این دوره در کنار آشنایی با مفاهیم پایه ای هنرهای بصری ،با انواع المان های بصری و نحوه توسعه یک اثر هنری با استفاده از قواعد و اصول سازماندهی بصری،آشنا خواهید شد چیدمان عناوین و مطالب این دوره به گونه ای طراحی شده است تا هنرجو بتواند این مطالب را به بصورت طبقه بندی و منظم دریافت کند. در طرح درس این دوره تمرین های متعددی  برنامه ریزی شده تا هنرجو بتواند کاربرد هر بخش را به نوعی تجربه کند هدف از این تمرین ها افزایش قدرت تجسم، خلاقیت
و تحلیل هنرجوست. "
 

مشخصات پکیج :
تعداد ویدیوها : ۵۰ بخش        مدت زمان : ۶ ساعت

نمونه ویدیوهای آموزشی موجود در این پکیج:
(تمامی ویدیوهای موجود در پکیج با کیفیت Full HD 1080p می باشد)

 

 

 

 


سرفصل های آموزشی:

 

 

001-Intro 026-Shape Exercise 03-Analysis
002-Art Intro-Part01 027-Value
003-Art Intro-Part02 028-Value Exercise01-Imagine
004-Art Intro-Part03 029-Value Exercise02-Creativity
005-Form Intro 030-Value Exercise03-Analysis
006-Principles Of Organization-Part01-Harmony 031-Texture
007-Principles Of Organization-Part02-Variety 032-Texture Exercise01-Imagine
008-Principles Of Organization-Part03-Balance 033-Texture Exercise02-Creativity
009-Principles Of Organization-Part04-Proportion 034-Texture Exercise03-Analysis
010-Principles Of Organization-Part05-Dominance 035-Color Part01
011-Principles Of Organization-Part06-Movement 036-Color Part02
012-Principles Of Organization-Part07-Economy 037-Color Part03
013-Dot 038-Color Part04
014-Dot Exercise 01- Imagine 039-Color Exercise01-Imagine
015-Dot Exercise 02- Creativity 040-Color Exercise02-Creativity
016-Dot Exercise 03- Analysis 041-Color Exercise03-Analysis
017-Line Part01 042-Space Part01
018-Line Part02 043-Space Part02
019-Line Exercise 01-Imagine 044-Space Part03
020-Line Exercise 02-Creativity 045-Space Part04
021-Line Exercise 03-Analysis 046-Space Exercise01-Imagine
022-Shape Part01 047-Space Exercise02-Creativity
023-Shape Part02 048-Space Exercise03-Analysis
024-Shape Exercise 01-Imagine 049-Composition Intro
025-Shape Exercise 02-Creativity 050-Conclusion

 

بلوک های هنر : هنر ترکیب بندی

Art Blocks : The Art Of Composition

 

بعد از شناخت المان های بصری و نحوه ایجاد نظم و ساماندهی این عناصر، بایستی بتوانیم از این عناصر در تصویر سازی به درستی استفاده کنیم.  شناخت روش های به کارگیری و چیدمان این المان ها در کنار هم و در قالب یک تصویر همان علم و هنر ترکیب بندیست که در این دوره به صورت جامع به این موضوع پرداخته شده است .مطالب این دوره در هر بخش شامل مثال های متعددیست که از مدیوم های مختلف انتخاب شده اند تا بتوانیم کاربرد قواعد ترکیب بندی را در زمینه های مختلف بررسی نماییم.
 

مشخصات پکیج :
تعداد ویدیوها : ۵۰ بخش        مدت زمان : ۶ ساعت

نمونه ویدیوهای آموزشی موجود در این پکیج:
(تمامی ویدیوهای موجود در پکیج با کیفیت Full HD 1080p می باشد)

 


 


سرفصل های آموزشی:

 

001-Intro 026-Space and Composition Part03-Perspective
002-What is Composition 027-Scene-Part01-FMB
003-Visual Perception 028-Scene- Background
004-How to See 029-Location
005-Visual Arts Fundamental Part01 030-Light in Composition-Part01-Direct Light
006-Visual Arts Fundamental Part01 031-Light in Composition-Part02-Diffuse Light
007-Frame and Aspect Ratio 032-Light in Composition-Part03-Back Light
008-Rules in Composition-Part01-Intro 033-Light in Composition-Part04-Window Light
009-Rules in Composition-Part02-Rule of Thirds 034-Light in Composition-Part05-Focusing
010-Rules in Composition-Part03-Centering-Off Center 035-Visual Weight
011-Rules in Composition-Part04-Rabatment of The Rectangle 036-Dynamic Tensions
012-Rules in Composition-Part05-Lead Line and Movement 037-The Impact of Dot in Composition
013-Rules in Composition-Part06-S Curve 038-The Impact of Line in Composition
014-Rules in Composition-Part07-C-Shape 039-The Impact of Shape in Composition
015-Rules in Composition-Part08-L Shape and V Shape 040-The Impact of Texture in Composition
016-Rules in Composition-Part09-Triangles 041-The Impact of Value in Composition
017-Rules in Composition-Part10-Horizontal Line and Diagonals 042-Color in Composition-Part01
018-Rules in Composition-Part11-Symmetry and Balance 043-Color in Composition-Part02
019-Rules in Composition-Part12-Harmony and Repetition 044-Color in Composition-Part03
020-View Point Part01-Eye Level 045-Color in Composition-Part04
021-View Point Part02-Vantage Point 046-Framing Part01
022-View Point Part03-Low Angle 047-Framing Part02
023-View Point Part04-High Angle 048-Gestalt Composition
024-Space and Composition Part01 049-Tips to Improve Composition
025-Space and Composition Part02-Depth 050-Conclusion

 

captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.