پیش فروش پکیج آموزشی بلوک های مایا
پیش فروش پکیج آموزشی بلوک های مایا
106 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" ُ "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۳ | تکسچرینگ" "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۴ | ریگینگ" "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۵ | پایتون در مایا" و همینطور " بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۶ | XGEN " را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
5,599,000 تومان
پیش فروش پکیج آموزشی Advance Modeling
پیش فروش پکیج آموزشی Advance Modeling
40 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۶ | اکس جن"و همینطور "پروژه اکس : مسترینگ زی‌براش" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
2,099,000 تومان
پیش فروش پکیج آموزشی Advance Rigging
پیش فروش پکیج آموزشی Advance Rigging
49 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۴ | ریگینگ " ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۵ | پایتون در مایا"و همینطور "پروژه اکس : پایتون" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
2,599,000 تومان
پیش فروش پکیج آموزشی Look Development
پیش فروش پکیج آموزشی Look Development
88 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" ُ "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۳ | تکسچرینگ" ُ "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۶ | اکس جن" ُ "دایره های نوک: دایره۰۰۱ | اصول حرفه ای نوک"و همینطور "دوره کامل فتوشاپ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
5,599,000 تومان
پیش فروش پکیج آموزشی Advance Color
پیش فروش پکیج آموزشی Advance Color
مدرس: معین زراعتی | 17 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "داوینچی ریزالو ۱۶" و"ریزالو ۳۱۶" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
2,099,000 تومان
پیش فروش دایره 001 | اصول حرفه ای نوک (Premium)
پیش فروش دایره 001 | اصول حرفه ای نوک (Premium)
مدرس: عمید رجبی | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۸۰ درس نرم افزار Nuke را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم عمید رجبی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,950,000
 1,755,000 تومان
پیش فروش دایره 001 | اصول حرفه ای نوک (Special)
پیش فروش دایره 001 | اصول حرفه ای نوک (Special)
مدرس: عمید رجبی | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۸۰ درس نرم افزار Nuke را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,450,000
 1,305,000 تومان
پیش فروش بلوک 006 | XGEN ـ (Premium)
پیش فروش بلوک 006 | XGEN ـ (Premium)
مدرس: مرتضی قمری | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۴۰ درس نرم افزار XGEN را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم مرتضی قمری به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
850,000
 765,000 تومان
پیش فروش بلوک 006 | XGEN ـ (Special)
پیش فروش بلوک 006 | XGEN ـ (Special)
مدرس: مرتضی قمری | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۴۰ درس نرم افزار XGEN را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
549,000
 495,000 تومان
پیش فروش بلوک 005 | پایتون در مایا (Premium)
پیش فروش بلوک 005 | پایتون در مایا (Premium)
مدرس: حامد قمری | 12 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۳۲ درس نرم افزار Python را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم حامد قمری به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,250,000
 1,125,000 تومان
پیش فروش بلوک 005 | پایتون در مایا (Special)
پیش فروش بلوک 005 | پایتون در مایا (Special)
مدرس: حامد قمری | 12 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۳۲ درس نرم افزار Python را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
850,000
 765,000 تومان
پیش فروش پروژه اکس: پایتون (Premium)
پیش فروش پروژه اکس: پایتون (Premium)
مدرس: حامد قمری | 7 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۳۲ درس نرم افزار Python را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم حامد قمری به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.۰
949,000
 855,000 تومان
پیش فروش پروژه اکس: پایتون (Special)
پیش فروش پروژه اکس: پایتون (Special)
مدرس: حامد قمری | 7 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۳۲ درس نرم افزار Python را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
649,000
 584,000 تومان
پیش فروش پروژه اکس: مسترینگ زی‌براش (Premium)
پیش فروش پروژه اکس: مسترینگ زی‌براش (Premium)
مدرس: آذين جنتی | 12 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۸ درس نرم افزار zbrush را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم آذین جنتی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.۰
1,350,000
 1,215,000 تومان
پیش فروش پروژه اکس: مسترینگ زی‌براش (Special)
پیش فروش پروژه اکس: مسترینگ زی‌براش (Special)
مدرس: آذين جنتی | 12 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۸ درس نرم افزار ZBrush را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,050,000
 945,000 تومان
پیش فروش موشنری: اصول حرفه ای سی فور دی (Premium)
پیش فروش موشنری: اصول حرفه ای سی فور دی (Premium)
مدرس: محمدرضا رضی | 30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس نرم افزار C4D را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم محمد رضا رضی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,450,000
 1,305,000 تومان
پیش فروش موشنری: اصول حرفه ای سی فور دی (Special)
پیش فروش موشنری: اصول حرفه ای سی فور دی (Special)
مدرس: محمدرضا رضی | 30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس نرم افزار Cinema 4D را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,250,000
 1,125,000 تومان
پیش فروش ریزالو ۳۱۶ (Premium)
پیش فروش ریزالو ۳۱۶ (Premium)
مدرس: معین زراعتی | 6 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۵ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم معین زراعتی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,250,000
 1,125,000 تومان
پیش فروش ریزالو ۳۱۶ (Special)
پیش فروش ریزالو ۳۱۶ (Special)
مدرس: معین زراعتی | 6 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۵ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,050,000
 945,000 تومان
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۴
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۴
48 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" و"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۴ | ریگینگ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
1,950,000 تومان
بلوک 004 | ریگینگ (Premium)
بلوک 004 | ریگینگ (Premium)
30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۴ درس Rigging در نرم افزار maya را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم فراز صیادی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,950,000 تومان
بلوک 004 | ریگینگ (Special)
بلوک 004 | ریگینگ (Special)
30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۴ درس Rigging در نرم افزار maya را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,450,000 تومان
پکیج آمورشی بلوک مایا ۰۰۳ و دوره کامل فتوشاپ
پکیج آمورشی بلوک مایا ۰۰۳ و دوره کامل فتوشاپ
29 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۳ | تکسچرینگ" و"دوره کامل آموزشی فتوشاپ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
1,499,000 تومان
بلوک 003 | تکسچرینگ (Premium)
بلوک 003 | تکسچرینگ (Premium)
مدرس: عمید رجبی | 15 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس تکسچرینگ را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم عمید رجبی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,450,000 تومان
بلوک 003 | تکسچرینگ (Special)
بلوک 003 | تکسچرینگ (Special)
مدرس: عمید رجبی | 15 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس تکسچرینگ را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,150,000 تومان
دوره کامل آموزشی فتوشاپ
دوره کامل آموزشی فتوشاپ
مدرس: معین زراعتی | 14 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۲۷۱ درس نرم افزار Photoshop را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
649,000 تومان
داوینچی ریزالو ۱۶ (Premium)
داوینچی ریزالو ۱۶ (Premium)
مدرس: معین زراعتی | 11 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۶۶ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم معین زراعتی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,450,000 تومان
داوینچی ریزالو ۱۶ (Special)
داوینچی ریزالو ۱۶ (Special)
مدرس: معین زراعتی | 11 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۶۶ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,249,000 تومان
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۲
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۲
مدرس: عمید رجبی | 39 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" و"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
2,150,000 تومان
بلوک 002 | موتور رندر آرنولد (Premium)
بلوک 002 | موتور رندر آرنولد (Premium)
مدرس: عمید رجبی | 21 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۴۹ درس موتور رندر مایا را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم عمید رجبی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,950,000 تومان
بلوک 002 | موتور رندر آرنولد (Special)
بلوک 002 | موتور رندر آرنولد (Special)
مدرس: عمید رجبی | 21 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۴۹ درس موتور رندر مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,450,000 تومان
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Premium)
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Premium)
مدرس: عمید رجبی | 18 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۲۰ درس مایا را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم عمید رجبی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,349,000 تومان
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی (Special)
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی (Special)
مدرس: عمید رجبی | 18 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۲۰ درس مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
849,000 تومان
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Standard)
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Standard)
مدرس: عمید رجبی | 18 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۲۰ درس مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود و هیچ پشتیبانی ویژه ای را دریافت نمیکنید ، و پیشروی در درس ها تحت نظارت خود هنرجو خواهد بود .
549,000 تومان
ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد
ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد
مدرس: آرمين مصطفوي | 18 ساعت
در این دوره مخاطب با روشی اصولی انجام یک پروژه معماری از صفر تا صد آموزش میبیند و همینطور می آموزد که مراحل آماده سازی یک پروژه معماری برای ارائه در پورتفولیو چگونه است .
849,000
 649,000 تومان
پشتیبانی بلوک‌های مایا
پشتیبانی بلوک‌های مایا
24 هفته
این محصول برای آن دسته از کاربرانی است که مایا بلاک را به صورت Standard و Special خریداری کردند و با خرید این محصول میتوانند از پشتیبانی مستقیم عمید رجبی برخوردار شوند
850,000 تومان
عضویت ویژه ‌Blue - یکساله
عضویت ویژه ‌Blue - یکساله
52 هفته
عضویت ویژه سطح ۳ در CTC RGB CLUB با عضویت در کلوب RGB میتوانید از ویژگی هایی مانند تخفیف در خرید محصولات و یا تخفیف در ثبت نام دورها و ورکشاپ های آنلاین بهره مند شوید و همینطور برخی ویدیوهای آموزشی فقط مخصوص اعضای ویژه میباشد.
199,000 تومان
عضویت ویژه GREEN - یکساله
عضویت ویژه GREEN - یکساله
52 هفته
عضویت ویژه سطح ۲ در CTC RGB CLUB با عضویت در کلوب RGB میتوانید از ویژگی هایی مانند تخفیف در خرید محصولات و یا تخفیف در ثبت نام دورها و ورکشاپ های آنلاین بهره مند شوید و همینطور برخی ویدیوهای آموزشی فقط مخصوص اعضای ویژه میباشد.
99,000 تومان
عضویت ویژه RED - یکساله
عضویت ویژه RED - یکساله
52 هفته
عضویت ویژه سطح ۱ در CTC RGB CLUB با عضویت در کلوب RGB میتوانید از ویژگی هایی مانند تخفیف در خرید محصولات و یا تخفیف در ثبت نام دورها و ورکشاپ های آنلاین بهره مند شوید و همینطور برخی ویدیوهای آموزشی فقط مخصوص اعضای ویژه میباشد.
49,000 تومان