پیش فروش پکیج بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۴
پیش فروش پکیج بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۴
48 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" و"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۴ | ریگینگ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
1,950,000 تومان
پیش فروش بلوک 004 |  ریگینگ (Premium)
پیش فروش بلوک 004 | ریگینگ (Premium)
30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۴ درس Rigging در نرم افزار maya را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم فراز صیادی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,950,000
 1,755,000 تومان
پیش فروش بلوک 004 |  ریگینگ (Special)
پیش فروش بلوک 004 | ریگینگ (Special)
30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۴ درس Rigging در نرم افزار maya را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,450,000
 1,350,000 تومان
پیش فروش پکیج بلوک مایا  ۰۰۱ ، ۰۰۲ ، ۰۰۳ و فتوشاپ
پیش فروش پکیج بلوک مایا ۰۰۱ ، ۰۰۲ ، ۰۰۳ و فتوشاپ
73 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" ُ "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۳ | تکسچرینگ" و همینطور "دوره کامل فتوشاپ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
3,499,000 تومان
پیش فروش پکیج بلوک مایا ۰۰۳ و دوره کامل فتوشاپ
پیش فروش پکیج بلوک مایا ۰۰۳ و دوره کامل فتوشاپ
34 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۳ | تکسچرینگ" و"دوره کامل آموزشی فتوشاپ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
1,499,000
 1,349,000 تومان
پیش فروش بلوک 003 | تکسچرینگ (Premium)
پیش فروش بلوک 003 | تکسچرینگ (Premium)
مدرس: عمید رجبی | 20 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس تکسچرینگ را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم عمید رجبی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,450,000
 1,305,000 تومان
پیش فروش بلوک 003 | تکسچرینگ (Special)
پیش فروش بلوک 003 | تکسچرینگ (Special)
مدرس: عمید رجبی | 20 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس تکسچرینگ را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,150,000
 1,035,000 تومان
پیش فروش دوره کامل آموزشی فتوشاپ
پیش فروش دوره کامل آموزشی فتوشاپ
مدرس: معین زراعتی | 14 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۲۷۱ درس نرم افزار Photoshop را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
649,000
 584,000 تومان
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۲ و  ریزالو ۱۶
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۲ و ریزالو ۱۶
50 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" و"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" و همینطور "داوینچی ریزالو ۱۶" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
3,299,000 تومان
داوینچی ریزالو ۱۶ (Premium)
داوینچی ریزالو ۱۶ (Premium)
مدرس: معین زراعتی | 11 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۶۶ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم معین زراعتی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,450,000 تومان
داوینچی ریزالو ۱۶ (Special)
داوینچی ریزالو ۱۶ (Special)
مدرس: معین زراعتی | 11 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۶۶ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,249,000 تومان
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۲
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و مایا ۰۰۲
مدرس: عمید رجبی | 39 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" و"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
2,150,000 تومان
بلوک 002 | موتور  رندر  آرنولد (Premium)
بلوک 002 | موتور رندر آرنولد (Premium)
مدرس: عمید رجبی | 21 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۴۹ درس موتور رندر مایا را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم عمید رجبی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,950,000 تومان
بلوک 002 | موتور  رندر  آرنولد (Special)
بلوک 002 | موتور رندر آرنولد (Special)
مدرس: عمید رجبی | 21 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۴۹ درس موتور رندر مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,450,000 تومان
پشتیبانی بلوک‌های مایا
پشتیبانی بلوک‌های مایا
24 هفته
این محصول برای آن دسته از کاربرانی است که مایا بلاک را به صورت Standard و Special خریداری کردند و با خرید این محصول میتوانند از پشتیبانی مستقیم عمید رجبی برخوردار شوند
850,000 تومان
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و اصول کار با آرشیکد
پکیج آموزشی بلوک مایا ۰۰۱ و اصول کار با آرشیکد
36 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی" و "ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
1,399,000 تومان
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Premium)
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Premium)
مدرس: عمید رجبی | 18 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۲۰ درس مایا را دریافت کرده و از پشتیبانی ویژه و مستقیم عمید رجبی به مدت ۶ ماه از تاریخ خرید بسته برخوردار می شوید و روند پیشروی در درس ها تحت نظارت مستقیم ایشان خواهد بود.
1,349,000 تومان
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی (Special)
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی (Special)
مدرس: عمید رجبی | 18 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۲۰ درس مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
849,000 تومان
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Standard)
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی(Standard)
مدرس: عمید رجبی | 18 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۲۰ درس مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود و هیچ پشتیبانی ویژه ای را دریافت نمیکنید ، و پیشروی در درس ها تحت نظارت خود هنرجو خواهد بود .
549,000 تومان
ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد
ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد
مدرس: آرمين مصطفوي | 18 ساعت
در این دوره مخاطب با روشی اصولی انجام یک پروژه معماری از صفر تا صد آموزش میبیند و همینطور می آموزد که مراحل آماده سازی یک پروژه معماری برای ارائه در پورتفولیو چگونه است .
849,000
 649,000 تومان
عضویت ویژه ‌Blue - یکساله
عضویت ویژه ‌Blue - یکساله
52 هفته
عضویت ویژه سطح ۳ در CTC RGB CLUB با عضویت در کلوب RGB میتوانید از ویژگی هایی مانند تخفیف در خرید محصولات و یا تخفیف در ثبت نام دورها و ورکشاپ های آنلاین بهره مند شوید و همینطور برخی ویدیوهای آموزشی فقط مخصوص اعضای ویژه میباشد.
199,000 تومان
عضویت ویژه GREEN - یکساله
عضویت ویژه GREEN - یکساله
52 هفته
عضویت ویژه سطح ۲ در CTC RGB CLUB با عضویت در کلوب RGB میتوانید از ویژگی هایی مانند تخفیف در خرید محصولات و یا تخفیف در ثبت نام دورها و ورکشاپ های آنلاین بهره مند شوید و همینطور برخی ویدیوهای آموزشی فقط مخصوص اعضای ویژه میباشد.
99,000 تومان
عضویت ویژه RED - یکساله
عضویت ویژه RED - یکساله
52 هفته
عضویت ویژه سطح ۱ در CTC RGB CLUB با عضویت در کلوب RGB میتوانید از ویژگی هایی مانند تخفیف در خرید محصولات و یا تخفیف در ثبت نام دورها و ورکشاپ های آنلاین بهره مند شوید و همینطور برخی ویدیوهای آموزشی فقط مخصوص اعضای ویژه میباشد.
49,000 تومان