پکیج آموزشی Look Development
پکیج آموزشی Look Development
88 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" ُ "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۳ | تکسچرینگ" ُ "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۶ | اکس جن" ُ "دایره های نوک: دایره۰۰۱ | اصول حرفه ای نوک"و همینطور "دوره کامل فتوشاپ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
5,599,000 تومان
پکیج آموزشی بلوک های مایا
پکیج آموزشی بلوک های مایا
125 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۲ | موتور رندر آرنولد" ُ "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۳ | تکسچرینگ" "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۴ | ریگینگ" "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۵ | پایتون در مایا" " بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۶ | XGEN "و همینطور "بلوک ۰۰۷ : اصول حرفه ای انیمیشن سه بعدی"را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
6,899,000 تومان
پکیج آموزشی Advanced Grooming
پکیج آموزشی Advanced Grooming
20 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک ۰۰۶ | XGEN"و"بلوک ۰۰۹ | اکسجن اینتراکتیو گرومینگ" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
1,649,000 تومان
پکیج آموزشی Advanced Modeling
پکیج آموزشی Advanced Modeling
54 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۱ | اصول مدل سازی" ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۶ | اکس جن", "بلوکهای مایا : بلوک ۰۰۹ | اینترکتیو گرومینگ " , "پروژه اکس : تمرین های زی براش " و همینطور "پروژه اکس : مسترینگ زی‌براش" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
4,499,000 تومان
پکیج آموزشی Advanced Color
پکیج آموزشی Advanced Color
21 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "داوینچی ریزالو ۱۶" ،"ریزالو ۳۱۶" و "تئوری رنگ دیجیتال"را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
2,999,000 تومان
پکیج آموزشی Advanced Editing
پکیج آموزشی Advanced Editing
29 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "داوینچی ریزالو ۲۱۶"،"ریزالو ۳۱۶"و"بلوک‌های هنر: هنر تدوین" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
3,285,000 تومان
پکیج آموزشی Nuke Bundle
پکیج آموزشی Nuke Bundle
23 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "دایره۰۰۱: اصول حرفه ای نوک"،"دایره ۰۰۲ : ترکینگ و روتو" و "ویژن سریز: تریدی اکولایزر ۱۰۱" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
3,459,000 تومان
پکیج آموزشی Art Blocks
پکیج آموزشی Art Blocks
12 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های هنر : هنر ترکیب بندی"و"بلوک‌های هنر: علم هنر" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
1,499,000 تومان
مجموعه ویژن : تئوری رنگ دیجیتال
مجموعه ویژن : تئوری رنگ دیجیتال
مدرس: عمید رجبی | 4 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۲۵ درس تئوری رنگ دیجیتال را دریافت می‌کنید.
1,049,000 تومان
بلوک های هنر : علم هنر
بلوک های هنر : علم هنر
مدرس: امیر نخعی | 6 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۵۰ درس علم هنر را دریافت میکنید.
849,000 تومان
بلوک های هنر : هنر تدوین
بلوک های هنر : هنر تدوین
مدرس: امیر عزیزی سراجی | 12 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۰۶ درس هنر تدوین را دریافت میکنید.
1,349,000 تومان
بلوک های هنر : هنر ترکیب بندی
بلوک های هنر : هنر ترکیب بندی
مدرس: امیر نخعی | 6 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۰۰ درس هنر ترکیب بندی را دریافت میکنید.
849,000 تومان
پروژه اکس : تکنیک ها و تمرین های زی براش
پروژه اکس : تکنیک ها و تمرین های زی براش
مدرس: آذين جنتی | 4 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۶ درس نرم افزار ZBrush را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,049,000 تومان
دایره ۰۰۲ | ترکینگ و روتو
دایره ۰۰۲ | ترکینگ و روتو
مدرس: عمید رجبی | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۷ درس نرم افزار NUKE را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,249,000 تومان
بلوک ۰۰۹ | اکسجن اینتراکتیو گرومینگ
بلوک ۰۰۹ | اکسجن اینتراکتیو گرومینگ
مدرس: مرتضی قمری | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۳۶ درس نرم افزار XGEN را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
949,000 تومان
بلوک ۰۰۷ : اصول حرفه ای انیمیشن سه بعدی
بلوک ۰۰۷ : اصول حرفه ای انیمیشن سه بعدی
مدرس: رضا معظمي فراهاني | 19 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۵۸ درس نرم افزار اصول حرفه ای انیمیشن سه بعدی را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,449,000 تومان
مجموعه ویژن : تریدی اکولایزر ۱۰۱
مجموعه ویژن : تریدی اکولایزر ۱۰۱
مدرس: معین زراعتی | 7 ساعت
3DE حرفه ای ترین و قویترین نرم افزار در زمینه Matchmove است که در طول بیست سال از عمر خود در اکثر فیلم های بزرگ هالیوود مورد استفاده قرار گرفته است.
1,249,000 تومان
پکیج آموزشی Advanced Rigging
پکیج آموزشی Advanced Rigging
49 ساعت
در این پکیج شما میتوانید محصولات آموزشی "بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۴ | ریگینگ " ُ"بلوک‌های مایا : بلوک ۰۰۵ | پایتون در مایا"و همینطور "پروژه اکس : پایتون" را به صورت همزمان با قیمت مناسب خریداری نمایید.
2,599,000 تومان
دایره 001 |  اصول حرفه ای نوک
دایره 001 | اصول حرفه ای نوک
مدرس: عمید رجبی | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۸۰ درس نرم افزار Nuke را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,449,000 تومان
بلوک 006 |  XGEN
بلوک 006 | XGEN
مدرس: مرتضی قمری | 10 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۴۰ درس نرم افزار XGEN را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
949,000 تومان
بلوک 005 |  پایتون در مایا
بلوک 005 | پایتون در مایا
مدرس: حامد قمری | 12 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۳۲ درس نرم افزار Python را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) می‌شوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
849,000 تومان
پروژه اکس: پایتون
پروژه اکس: پایتون
مدرس: حامد قمری | 7 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۳۲ درس نرم افزار Python را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
649,000 تومان
پروژه اکس: مسترینگ زی‌براش
پروژه اکس: مسترینگ زی‌براش
مدرس: آذين جنتی | 12 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۸ درس نرم افزار ZBrush را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,049,000 تومان
موشنری: اصول حرفه ای سی فوردی
موشنری: اصول حرفه ای سی فوردی
مدرس: محمدرضا رضی | 30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس نرم افزار Cinema 4D را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود و هیچ پشتیبانی ویژه ای را دریافت نمیکنید ، و پیشروی در درس ها تحت نظارت خود هنرجو خواهد بود .
1,049,000 تومان
ریزالو ۳۱۶
ریزالو ۳۱۶
مدرس: معین زراعتی | 6 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۵ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,049,000 تومان
بلوک 004 |  ریگینگ
بلوک 004 | ریگینگ
30 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۷۴ درس Rigging در نرم افزار maya را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,449,000 تومان
بلوک 003 | تکسچرینگ
بلوک 003 | تکسچرینگ
مدرس: عمید رجبی | 15 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۵۰ درس تکسچرینگ را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,149,000 تومان
دوره کامل آموزشی فتوشاپ
دوره کامل آموزشی فتوشاپ
مدرس: معین زراعتی | 14 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۲۷۱ درس نرم افزار Photoshop را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
649,000 تومان
داوینچی ریزالو ۱۶
داوینچی ریزالو ۱۶
مدرس: معین زراعتی | 11 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۶۶ درس نرم افزار DaVinci Resolve 16 را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,249,000 تومان
بلوک 002 | موتور  رندر  آرنولد
بلوک 002 | موتور رندر آرنولد
مدرس: عمید رجبی | 21 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۴۹ درس موتور رندر مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
1,449,000 تومان
ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد
ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد
مدرس: آرمين مصطفوي | 18 ساعت
در این دوره مخاطب با روشی اصولی انجام یک پروژه معماری از صفر تا صد آموزش میبیند و همینطور می آموزد که مراحل آماده سازی یک پروژه معماری برای ارائه در پورتفولیو چگونه است .
849,000 تومان
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی
بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی
مدرس: عمید رجبی | 18 ساعت
شما با خرید این بسته آموزشی ۱۲۰ درس مایا را دریافت کرده و عضو گروه پشتیبانی عمومی در دیسکورد (Discord) میشوید و با دیگر کاربران این بسته آموزشی در ارتباط خواهید بود اما برای این دسته از خریداران , پشتیبانی ویژه دو ماهه نیز وجود دارد .
849,000 تومان