منشور، جسمی شفاف و معمولا شیشه ای (جنس پلاستیک شفاف آن نیز وجود) که در کتاب های علوم با آن آشنا شده ایم. یک شکل هندسی بسیار ساده (منشور مثلثی شکل) ولی بسیار تا بسیار خارق العاده و شگفت انگیز که ابعاد جدیدی از دنیا نور را برای بشر باز کرد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/8673/منشور