فیلم 1917 یک اثر درام حماسی، جنگی به کارگردانی و تهیه کنندگی سم مندس و تولید سال 2019 سینمای آمریکا است.
http://www.circletc.com/fa/ndt/8732/معرفی_فیلم_____