Bifrost جدید محیطی کاملا node-based دارد و کاربران می توانند با استفاده از nodeها و ایجاد ارتباط بین آنها انواع graph را ایجاد نموده و به صورت بصری ( بدون نیاز به کد نویسی ) به برنامه نویسی بپردازند
http://www.circletc.com/fa/ndt/6457/کمپانی_Autodesk__شبیه_ساز_جدید_Bifrost__را_منتشر_کرد_