نرم افزار Mixer در محیطی non-destructive و layer-based با انواع قلم ها و ابزار های نقاشی و حجاری به کاربران این اجازه را میدهد تا انواع متریال های PBR(Physically Based Rendering ) را با ترکیب کردن تصاویر اسکن شده ایجاد نمایند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6437/Quixel_نرم_افزار_mixer_رایگان_منتشر_کرد_