گاهی اوقات جواب دادن به سوالات ساده بسیار دشوار است و دلیل آن درک تجربی است، که باعث می شود نتوان به صورت منطقی و درست بعضی موضوعات و پدیده ها را آنالیز کرد. همه ما با رنگ های مختلف آشنا هستیم ولی تعاریف ما از همه آنها درست است به خصوص برای سیاه و سفید؟
http://www.circletc.com/fa/ndt/8725/_Why_Black_and_White_Are_Not_Colors
http://www.circletc.com/fa/AmidRajabi/gallery/5681/Portrait_Lighting_Black_and_White
white House
http://www.circletc.com/fa/Hajizadeh/gallery/10884/white_House
White House
http://www.circletc.com/fa/Hajizadeh/gallery/10883/white_House
http://www.circletc.com/fa/1596321/gallery/15096/white_kitchen
my recent cg work Done with : maya arnold nuke photoshop quixel mixer hope you like it
http://www.circletc.com/fa/mortezaamerikhah/gallery/15208/Mr_White_SuperMarket
http://www.circletc.com/fa/kia_CG/gallery/3363/white_room