درس شصت و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3262/Photoshop_-_Creative_Color_Effect
درس پنجاه و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3251/Davinci_-_Color_Palette
درس سی و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3226/Maya_-_Input_Color_Space_Rules
درس بیست و سوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3161/23_-_Color_Mapping_-_بخش_دوم
درس بیست و دوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3160/22_-_Color_Mapping_-_بخش_اول
Color Academy به Circle TC پیوست.
http://www.circletc.com/fa/ndt/8616/Color_Academy_به_Circle_TC_پیوست_
گاهی اوقات جواب دادن به سوالات ساده بسیار دشوار است و دلیل آن درک تجربی است، که باعث می شود نتوان به صورت منطقی و درست بعضی موضوعات و پدیده ها را آنالیز کرد. همه ما با رنگ های مختلف آشنا هستیم ولی تعاریف ما از همه آنها درست است به خصوص برای سیاه و سفید؟
http://www.circletc.com/fa/ndt/8725/_Why_Black_and_White_Are_Not_Colors
منشور، جسمی شفاف و معمولا شیشه ای (جنس پلاستیک شفاف آن نیز وجود) که در کتاب های علوم با آن آشنا شده ایم. یک شکل هندسی بسیار ساده (منشور مثلثی شکل) ولی بسیار تا بسیار خارق العاده و شگفت انگیز که ابعاد جدیدی از دنیا نور را برای بشر باز کرد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/8673/منشور
INK
جوهر یک سیال نیمه شفاف است مانند خیلی سیالات دیگر چون شیر، که امکان عبور، انعکاس و جذب بخشی از شعاع های نور در آن وجود دارد. زمانی که جوهر قرمز رنگ برای مثال بر روی کاغذ سفید قرار می گیرد (در شرایط نوری استاندارد) بخشی از شعاع های نور از جوهر عبور می کند و به سطح کاغذ برخود می کند و بخشی نیز انعکاس پیدا می کند و بخشی دیگر نیز جذب جوهر می شوند
http://www.circletc.com/fa/ndt/8641/INK