منشور، جسمی شفاف و معمولا شیشه ای (جنس پلاستیک شفاف آن نیز وجود) که در کتاب های علوم با آن آشنا شده ایم. یک شکل هندسی بسیار ساده (منشور مثلثی شکل) ولی بسیار تا بسیار خارق العاده و شگفت انگیز که ابعاد جدیدی از دنیا نور را برای بشر باز کرد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/8673/منشور
INK
جوهر یک سیال نیمه شفاف است مانند خیلی سیالات دیگر چون شیر، که امکان عبور، انعکاس و جذب بخشی از شعاع های نور در آن وجود دارد. زمانی که جوهر قرمز رنگ برای مثال بر روی کاغذ سفید قرار می گیرد (در شرایط نوری استاندارد) بخشی از شعاع های نور از جوهر عبور می کند و به سطح کاغذ برخود می کند و بخشی نیز انعکاس پیدا می کند و بخشی دیگر نیز جذب جوهر می شوند
http://www.circletc.com/fa/ndt/8641/INK