Break Time قسمت یازدهم
http://www.circletc.com/fa/video/4330/11-_گفتگو_با_محسن_موسوی
به گفته کمپانی Sitni Sati ، نرم افزار Fume FX طوری طراحی شده که می تواند در اختیار حرفه ای ترین هنرمندان Visual Effects و توسعه دهندگان بازی های کامپیوتری قرار بگیرد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5337/Fume_FX_for_Maya
محسن موسوی یکی از بزرگ ترین آرتیست های ایرانی دنیا و سرپرست جلوه های ویژه تیم Pixomondo بخش های زیادی از جلوه های ویژه این فیلم را بر عهده داشته است که در طول پنج سال گذشته او و تیمش در پروژه های مختلفی چون(Sucker Punch, 2011)، (Red Tails -2012)، (2012 -2009)، (Hindenburg-2011)حضور قدرتمندی داشته اند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5282/فیلم_Hugo
این کار را برای مسابقه MovieFest انجام دادم
http://www.circletc.com/fa/FarhadNojumi/gallery/3418/Movie_fest_entry-Hugo_weaving