بامداد امروز(دوشنبه 6 اسفند 1397) نود و یکمین مراسم اسکار برگزار شد و برندگان شاخه های مختلف مشخص شدند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6442/برندگان_اسکار_2019_معرفی_شدند_
مراسم اسکار در روز شنبه دوم March امسال برگزار خواهد شد
http://www.circletc.com/fa/ndt/6381/نامزد_های_بخش_جلوه_های_ویژه_بصری_هشتاد_ششمین_مراسم_Oscar_اعلام_شدند
با توجه به اینکه مراسم اسکار به صورت زنده در حال پخش شدن بود نسخه از پیش ضبط شده حرکات و صحبت های Tedرا با دقت بسیار بالایی با تصویرMark Wahlberg ادغام کردند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5310/چگونه_خرس_تد_Ted__را_در_مراسم_آکادمی_اسکار_با_کیفیت_و_حرکات_فوق_العاده_به_نمایش_در_آوردند_