5 : Moviepedia 05 : Big Hero 6
مجموعه :
بازدید :
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Moviepedia 05 : بررسی فیلم Big Hero 6 - کارگردان Chris Williams و Don Hall

 

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید
for download this video please click 
HERE