• Photography Workshop
  • تاریخ شروع دوره : دوشنبه، 28 مهر 1393
  • مدت کارگاه : 50 ساعت
  • ظرفیت : 6 نفر
  • مدرس : مهدی اسكندری
  • برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
اطلاعات کارگاه

بازنگری:

 

در این کارگاه مهدی اسکندری به آموزش تکنیکی عکاسی دیجیتال خواهد پرداخت. بحثی که شامل مباحثی از قبیل ماهیت نور و وجوه عکاسی، شناخت ساختار دوربین و لنز، ترکیب بندی در عکاسی، عکاسی HDR، Panorama، استفاده از نرم افزار Adobe Bridge و ... خواهد بود. در این دوره افراد پس از آشنایی ابتدایی با بحث های تئوری، به صورت گروهی به عکاسی درون شهری و بیرون شهری می پردازند. 

 

پیش نیاز:

آشنایی با Windows یا Mac OSX