بلاک های مرجع: رندرینگ ۱۰۱

Reference Blocks: Rendering 101 - Introduction to principles and algorithms

بلاک های مرجع: رندرینگ ۱۰۱   |    مدرس : معین زراعتی

پروژه اکس: اصول پریمیر پرو – دوره پیشرفته

ProjectX: The Principles of Premiere Pro - Advanced

پروژه اکس : اصول پریمیر پرو - دوره پیشرفته   |    مدرس : نیکان خبازی

سابستنس دیزاینر ۱۰۱

ProjectX: Substance Designer

پروژه اکس : سابستنس دیزاینر 101   |    مدرس : نوید طباطبایی

After Effects - Placing Graphics and VFX on Moving

RGB TRACK

After Effects - Placing Graphics and VFX on Moving Objects

Educational Partners
Next Limit FXPHD CG Record
محصولات آموزشی سیرکل تی سی SUCCESS STORY راهنمای استفاده از وب سایت برنامه GRID