بلاک های مرجع: رندرینگ ۱۰۱

Reference Blocks: Rendering 101 - Introduction to principles and algorithms

بلاک های مرجع: رندرینگ ۱۰۱   |    مدرس : معین زراعتی

پروژه اکس: اصول پریمیر پرو – دوره پیشرفته

ProjectX: The Principles of Premiere Pro - Advanced

پروژه اکس : اصول پریمیر پرو - دوره پیشرفته   |    مدرس : نیکان خبازی

Avengers

Avengers

CTC AWARD

CTC AWARD

Abolfazl Soleimani

علی رهبری

داستان موفقیت - علی رهبری

3DSMAX - Place Highlight

3DSMAX - Place Highlight

گفتگو با روح الله طغیانی

گفتگو با روح الله طغیانی

قسمت بیست و هشتم برنامه  Break Time 

Educational Partners
Next Limit FXPHD CG Record
محصولات آموزشی سیرکل تی سی SUCCESS STORY راهنمای استفاده از وب سایت برنامه GRID