از بازی Assassin

از بازی Assassin's Creed Mirage در مراسم یوبی سافت فوروارد رونمایی شد

بلاک های مرجع: رندرینگ ۱۰۱

Reference Blocks: Rendering 101 - Introduction to principles and algorithms

بلاک های مرجع: رندرینگ ۱۰۱   |    مدرس : معین زراعتی

After Effects - Placing Graphics and VFX on Moving

RGB TRACK

After Effects - Placing Graphics and VFX on Moving Objects

3DSMAX - 3ds Max Professional Tips

3DSMAX - 3ds Max Professional Tips

Educational Partners
Next Limit FXPHD CG Record
محصولات آموزشی سیرکل تی سی SUCCESS STORY راهنمای استفاده از وب سایت برنامه GRID