• توضیحات

هر ساله رویداد SIGGRAPH جز یکی از مهمترین رویداد ها در زمینه Computer Graphics‌ است که نوآوری ها و تکنولوژی ها مهمی در آن معرفی می شود. در این ویدیو به شکل سریع به معرفی SIGGRAPH  خواهیم پرداخت.

معین زراعتی
مدرس
معین زراعتی