1,450,000 تومان

بلوک های هنر : هنر ترکیب بندی

مدرس: امیر نخعی

Art Blocks : The Art Of Composition

 

بعد از شناخت المان های بصری و نحوه ایجاد نظم و ساماندهی این عناصر، بایستی بتوانیم از این عناصر در تصویر سازی به درستی استفاده کنیم.  شناخت روش های به کارگیری و چیدمان این المان ها در کنار هم و در قالب یک تصویر همان علم و هنر ترکیب بندیست که در این دوره به صورت جامع به این موضوع پرداخته شده است .مطالب این دوره در هر بخش شامل مثال های متعددیست که از مدیوم های مختلف انتخاب شده اند تا بتوانیم کاربرد قواعد ترکیب بندی را در زمینه های مختلف بررسی نماییم.
 

مشخصات پکیج :
تعداد ویدیوها : ۵۰ بخش        مدت زمان : ۶ ساعت

نمونه ویدیوهای آموزشی موجود در این پکیج:
(تمامی ویدیوهای موجود در پکیج با کیفیت Full HD 1080p می باشد)

 


 


سرفصل های آموزشی:

 

001-Intro 026-Space and Composition Part03-Perspective
002-What is Composition 027-Scene-Part01-FMB
003-Visual Perception 028-Scene- Background
004-How to See 029-Location
005-Visual Arts Fundamental Part01 030-Light in Composition-Part01-Direct Light
006-Visual Arts Fundamental Part01 031-Light in Composition-Part02-Diffuse Light
007-Frame and Aspect Ratio 032-Light in Composition-Part03-Back Light
008-Rules in Composition-Part01-Intro 033-Light in Composition-Part04-Window Light
009-Rules in Composition-Part02-Rule of Thirds 034-Light in Composition-Part05-Focusing
010-Rules in Composition-Part03-Centering-Off Center 035-Visual Weight
011-Rules in Composition-Part04-Rabatment of The Rectangle 036-Dynamic Tensions
012-Rules in Composition-Part05-Lead Line and Movement 037-The Impact of Dot in Composition
013-Rules in Composition-Part06-S Curve 038-The Impact of Line in Composition
014-Rules in Composition-Part07-C-Shape 039-The Impact of Shape in Composition
015-Rules in Composition-Part08-L Shape and V Shape 040-The Impact of Texture in Composition
016-Rules in Composition-Part09-Triangles 041-The Impact of Value in Composition
017-Rules in Composition-Part10-Horizontal Line and Diagonals 042-Color in Composition-Part01
018-Rules in Composition-Part11-Symmetry and Balance 043-Color in Composition-Part02
019-Rules in Composition-Part12-Harmony and Repetition 044-Color in Composition-Part03
020-View Point Part01-Eye Level 045-Color in Composition-Part04
021-View Point Part02-Vantage Point 046-Framing Part01
022-View Point Part03-Low Angle 047-Framing Part02
023-View Point Part04-High Angle 048-Gestalt Composition
024-Space and Composition Part01 049-Tips to Improve Composition
025-Space and Composition Part02-Depth 050-Conclusion

 

captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
Load More...