2,450,000 تومان

بلوک 004 | ریگینگ

مدرس: فراز صیادی

Maya Blocks : Block 004 Rigging

 

مدرس : فراز صیادی
برای اینکه اجسام و کاراکترها قابلیت انیمیت در فضای سه‌بعدی را داشته باشند، باید ریگی کاربردی برای آنها طراحی کرد که علاوه بر سادگی، سبک  و کم حجم بودن، انیماتور بتواند به راحتی و با کمترین محدودیت از آن استفاده کند. ما در این دوره سعی کرده‌ایم به شکلی اصولی مباحث و مفاهیم  Rigging را بررسی کنیم تا در انتهای دوره، هنرجو بتواند به شکلی کاربردی از آن استفاده کند و ریگی مناسب برای انجام پروژه‌های حرفه‌ای در اختیار تیم قرار دهد. 
 
 

مشخصات پکیج 

تعداد ویدیوها : ۷۴ بخش        مدت زمان : ۳۰ ساعت       نرم افزار : Maya


نمونه ویدیوهای آموزشی موجود در این پکیج:

(تمامی ویدیوهای موجود در پکیج با کیفیت Full HD 1080p می باشد)

 
 

سرفصل های آموزشی:
1) Chapter(1) keyframe 38) Chapter(5) poseEditor
2) Chapter(1) connections 39) Chapter(5) spine rigging
3) Chapter(1) constrain 40) Chapter(5) spine rigging
4) Chapter(1) blendColors 41) Chapter(5) legs rigging
5) Chapter(1) condition 42) Chapter(5) legs rigging
6) Chapter(1) setDrivenKey 43) Chapter(5) legs rigging
7) Chapter(1) expression 44) Chapter(5) legs rigging
8) Chapter(2) hierarchy 45) Chapter(5) legs rigging
9) Chapter(2) joints 46) Chapter(5) legs rigging
10) Chapter(2) skinning 47) Chapter(5) legs rigging
11) Chapter(2) forward kinematics 48) Chapter(5) hands rigging
12) Chapter(2) inverse kinematics 49) Chapter(5) hands rigging
13) Chapter(2) ik fk 50) Chapter(5) hands rigging
14) Chapter(2) claw machine rigging 51) Chapter(5) hands rigging
15) Chapter(3) placing the joints 52) Chapter(5) hands rigging
16) Chapter(3) ik kf switch 53) Chapter(5) hands rigging
17) Chapter(3) ik controls 54) Chapter(5) hands rigging
18) Chapter(3) fk controls 55) Chapter(5) tweak controls
19) Chapter(3) body controls 56) Chapter(5) tweak controls
20) Chapter(4) stretchy ik 57) Chapter(5) tweak controls
21) Chapter(4) stretchy ik 58) Chapter(5) neck and head rigging
22) Chapter(4) stretchy ik 59) Chapter(5) neck and head rigging
23) Chapter(4) stretchy ik 60) Chapter(5) neck and head rigging
24) Chapter(4) ribbon 61) Chapter(5) tail rigging
25) Chapter(4) twist control 62) Chapter(5) tail rigging
26) Chapter(4) spline ik 63) Chapter(5) tail rigging
27) Chapter(4) spline ik 64) Chapter(5) facial rigging
28) Chapter(4) spline ik 65) Chapter(5) facial rigging
29) Chapter(4) gimbal 66) Chapter(5) facial rigging
30) Chapter(5) joints setup 67) Chapter(5) facial rigging
31) Chapter(5) joints setup 68) Chapter(5) facial rigging
32) Chapter(5) joints setup 69) Chapter(5) facial rigging
33) Chapter(5) skinning 70) Chapter(5) facial rigging
34) Chapter(5) skinning 71) Chapter(5) facial rigging
35) Chapter(5) skinning 72) Chapter(5) facial rigging
36) Chapter(5) skinning 73) Chapter(5) finishing touches
37) Chapter(5) skinning 74) Chapter(5) proxy

 

captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
Load More...